RSS

Proceduri în securitate

Activitatea agenților de securitate se desfășoară pe baza de proceduri specifice pentru fiecare obiectiv. Acțiunea agenților, implementarea procedurilor și controlul executării lor sunt realizate de inspectorii de securitate.

Agenții de securitate sunt instruiți ca, în eventualitatea producerii unor calamități naturale sau incendii, dezastre etc. să acționeze alături de personalul beneficiarului pentru protecția persoanelor și bunurilor aflate în zona de responsabilitate.

Personalul dispeceratului cooperează și conlucrează cu toate structurile societății pentru gestionarea alarmelor recepționate de la sistemele de alarmare, pentru sprijinul agenților de securitate din posturi fixe și asigurarea fluxurilor informaționale de serviciu, gestionarea aparaturii, documentelor și alte materiale avute în responsabilitate.

În momentul primirii semnalului de alarmă în dispecerat, operatorii dispeceri sunt în comunicare permanentă cu echipajul de intervenție și simultan sunt anunțate organele competente (în funcție de natura semnalului) și persoanele desemnate de beneficiar conform protocolului particularizat.

Echipajele mobile de intervenție ale ROMANIAN SECURITY SYSTEMS acționează imediat pentru rezolvarea stării de alarmă atunci când obiectivul nu este protejat și cu pază umană.