RSS

Transport Valori

Transportul de valori reprezintă un serviciu pe care îl asigurăm clienților noștri respectând prevederile legistlative în vigoare.

DESCOPERĂ SERVICIUL DE TRANSPORT VALORI

Serviciul de pază a transporturilor de bunuri și valori, conform art. 20 (6) al Legii 333/2003, cuprinde:

• Organizarea și asigurarea pazei transportului de valori terestru, pe apă sau aerian;
• Organizarea și asigurarea pazei transportului de date și informații, indiferent de suportul pe care sunt stocate;
• Protejarea mijloacelor de comunicații;
• Organizarea și asigurarea transportului persoanelor care solicită condiții de maximă siguranță;
• Informarea autorităților competente cu privire la orice incidente apărute în timpul activității.

Transportul de valori este dedicat:

• Băncilor;
• Societăților comerciale care manipulează numerar sau alte valori;
• Instituțiilor care transportă obiecte de artă și alte valori;
• Altor societăți comerciale private sau de stat dar și persoane fizice care doresc transportul bunurilor lor în condiții de maximă siguranță.