RSS

Transport Valori

Transportul de valori reprezintă un serviciu pe care îl asigurăm clienților noștri respectând prevederile legislative în vigoare.

DESCOPERĂ SERVICIUL DE TRANSPORT VALORI

Pentru însoţirea transporturilor de valori folosim autoturisme prevăzute cu însemne distinctive, inscripţionate şi avizate de organele de poliţie.

Agenții care însoţesc transporturile de valori sunt echipaţi şi înarmaţi corespunzător și pe toată durata desfăşurării acestor activități au legătură permanentă cu dispeceratul.

 

Transportul de valori este dedicat:

• Băncilor;
• Societăților comerciale care manipulează numerar sau alte valori;
• Instituțiilor care transportă obiecte de artă și alte valori;
• Altor societăți comerciale private sau de stat, dar și persoane fizice care doresc transportul bunurilor lor în condiții de maximă siguranță.

 

Serviciul de pază a transporturilor de bunuri și valori, conform art. 20 (6) al Legii 333/2003, cuprinde:

• Organizarea și asigurarea pazei transportului de valori terestru, pe apă sau aerian;
• Organizarea și asigurarea pazei transportului de date și informații, indiferent de suportul pe care sunt stocate;
• Protejarea mijloacelor de comunicații;
• Organizarea și asigurarea transportului persoanelor care solicită condiții de maximă siguranță;
• Informarea autorităților competente cu privire la orice incidente apărute în timpul activității.